Друк

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» завершили переддипломну педагогічну практику, яка тривала з 12 січня до 12 лютого.

До практики були допущені 33 студенти, всі виконали програму практики.

Головною метою національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої себе.

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» завершили переддипломну педагогічну практику, яка тривала з 12 січня до 12 лютого.

До практики були допущені 33 студенти, всі виконали програму практики.

Головною метою національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої себе.

Виходячи з цього, випускники Запорізького педагогічного коледжу прагнули формувати особистість дитини, спираючись на діяльнісний, компетентнісний підхід, особистісно зорієнтований підходи.

29 лютого 2016 року відбулася підсумкова конференція за результатами переддипломної педагогічної практики.