1. Розробка проекту Положення про рейтинг студента (керівник – Редько О.О.).
2. Розробка моделі кваліметричних вимірів поетапного професійного становлення майбутніх учителів (керівник – Юрченко К.І.).
3. Інновації у викладанні методик навчання (керівник – Клименко Г.В.).
4. Креативний підхід до професійного становлення вчителів дошкільної і початкової освіти (керівник – Оласюк Ю.В.).