Згідно з навчальним планом  14 студентів 4 курсу спеціальності 5.0202020501 «Образотворче мистецтво» проходили переддипломну практику в базових загальноосвітніх школах м. Запоріжжя з 14.01 – 22.02. 2019 р.

   Переддипломна педагогічна практика є завершальним етапом практичної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, яка вирішує такі основні завдання:

  • оволодіння уміннями і навичками навчально-виховної діяльності вчителя образотворчого мистецтва, класного керівника, керівника гуртка;
  • ознайомлення із умовами діяльності школи, педагогічним колективом, матеріальним забезпеченням навчально-виховного процесу;
  • ознайомлення із системою планування навчально-виховного процесу школи, системою планування виховної роботи класного керівника;
  • психолого-педагогічне вивчення учнів (особових справ, класних журналів, щоденників);
  • ознайомлення з роботою методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва і художньої праці, класних керівників, педагогічної ради.

    Детальніше: Прекрасний світ...

Я – вожатий!

        Що може бути важливіше дитячої посмішки? Дитячі обійми?, Дитяче «Спасибі»?, Дитяче «Я вас ніколи не забуду»?, Дитяче «Я обов’язково повернусь?  Все, все, що вони роблять, для мене найважливіше. І саме для цього повернусь в свій табір, бо Я – вожатий!

Детальніше: Я - вожатий 2013

Літня педагогічна практика студентів спеціальності «початкова освіта», «Образотворче мистецтво»

 

   У відповідності до діючих навчальних планів студенти 3-А, Б, В, Г, 2-Є спеціальність «Початкова освіта», 3-ОМ спеціальність «Образотворче мистецтво» проходили літню педагогічну практику в дитячих оздоровчих таборах. 137 студентів Запорізького педагогічного коледжу проходили літню педагогічну практику в ДОТ: на Дніпрі – «Маяк», «Супутник», на морі – «Мандарин», «Ювілейний», «Омега».
    А
наліз звітної документації (характеристик, звітів, щоденників, відгуків) свідчить про те, що студенти знають мету і завдання роботи в літній період, особливості дітей різних вікових груп, мають достатній арсенал методів, форм виховної роботи, вміють згуртовувати дитячий колектив, намічати перспективи роботи, здійснювати особистісно орієнтований підхід, організовувати виконання режимних процесів, трудового десанту, дитячого дозвілля.

 
 Літня

 педагогічна

 практика* Практика з позанавчальної виховної роботи

* Практика пробних уроків

* Переддипломна педагогічна практика

Дочірні категорії