АСОЦІАЦІЯ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ нашого навчального закладу продовжує свою роботу.

Запрошуємо всіх охочих приєднуватися до цього освітянського руху.

Пропонуємо Вам познайомитись з планом роботи нашої Асоціації на I півріччя 2018-2019н.р.

План роботи

Детальніше: Планом роботи АГП...

Протокол № 1

засідання Науково-методичної ради коледжу від 12.09.2016р.

 Порядок денний.

1. Обговорення проекту концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».

2. Про створення інформаційного і програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу   підготовки фахівців.

3. Обговорення плану науково-методичної роботи та плану засідань НМР коледжу на 2016-2017 н. р. Особливості організації методичної роботи  в 2016-2017 н. р..

4.  Презентація  методичних досягнень ЦК. 

Ухвалили.

1.Інформацію з першого питання взяти   до відома і покласти в основу планування підготовки фахівця дошкільної і початкової освіти.

2.Інформацію з другого питання взяти до відома , покласти в основу навчально-виховного процесу підготовки спеціаліста.

3.План  навчально-методичної роботи та план засідань НМР схвалити і подати директору коледжу на затвердження.

4.Схвалити методичну роботу циклових комісій коледжу (узагальнення у збірках).