Друк

Єдиний мовний режим – це сукупність організаційних і методичних вимог, виконання яких викладачами й студентами сприяє формуванню комунікативних компетентностей (зміцненню й розвитку навичок грамотного письма та культури мови), покращенню методичної підготовки вчителя (виробленню професійних навичок ведення, перевірки зошитів та оцінювання робіт). 

 

Важливість дотримання мовного режиму посилюється педагогічним спрямуванням навчального закладу та тим, що сучасне суспільство висуває високі вимоги до мовної підготовки педагога з вищою освітою, в основі якої – національні надбання нашого народу.

Дотримання мовного режиму підлягає контролю адміністрації коледжу.

Мовою навчання й виховання в Запорізькому педагогічному коледжі є українська мова. Якщо мовні знання студенти коледжу здобувають у процесі вивчення дисциплін філологічного циклу, то формування їхньої мовної культури може успішно здійснюватися тільки завдяки цілеспрямованим і кваліфікованим діям усього педагогічного колективу.

Із цією метою рекомендується:

Ознайомитися  з текстом рекомендацій можна за посиланням на сторінці НАВЧАННЯ: