13.03 2017 року відбулося засідання науково-методичної ради коледжу з проблеми  «Система роботи педагогічного колективу з підготовки фахівців до нової української школи».

Рішення НМР

Детальніше: «Система роботи...

16.01 2017 року відбулося засідання науково-методичної ради коледжу

Порядок денний

1.Про стан реалізації науково-методичної проблеми коледжу в контексті сучасних освітніх викликів. Обговорення результатів роботи ЦК над методичною проблемою.

Науково-методична рада  прийняла рішення

1.Методичну роботу циклових комісій над методичною проблемою за перший семестр схвалити.

2.Інформацію взяти до відома.

3.Глибоко опрацювати основні завдання реформування освіти  (зміст чинних документів, наукову і методичну літературу про реформування освіти )і розробити  (за потреби ) корекційні заходи  щодо методичної роботи циклової комісії.

4.Спланувати систему методичного супроводу підготовки викладацького складу до впровадження  ідей «нової української школи» у підготовку вчителів початкової освіти.

14 листопада 2016 року  циклова комісія викладачів іноземних мов презентувала  навчальні посібники  з практичного курсу англійської  та німецької мов, які призначаються для студентів 2-4 курсів груп з додатковою кваліфікацією «Вчитель іноземної мови початкової школи» та повністю відповідають навчальній програмі  з дисципліни «Практичний курс іноземної мови», затвердженої НМР КВНЗ ЗПК ЗОР у 2015 році.

Представлені посібники - це результат роботи всіх викладачів  іноземних мов коледжу. Це свого роду педагогічний програмний засіб  з  інтерактивним способом викладу матеріалу в електронному форматі, де  використовуються дидактично, психологічно та методично доцільно дібрані методи, форми і види навчання, що узгоджуються  із сучасними підходами до навчання іншомовного спілкування (компетентнісним, комунікативно-діяльнісним, особистісно орієнтованим, культурологічним).

Методи, форми і види навчальної роботи, запропоновані авторами навчальних  посібників, оптимально забезпечуватимуть ефективні способи та форми пред’явлення й активізації дібраних мовних і мовленнєвих одиниць та надаватимуть змогу здійснювати контроль та  самоконтроль навчальних досягнень  студентів.