Друк

24 березня2014 року викладач фізики Жук О.А. провела відкрите заняття  на 1 курсі групи Г спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта». Тема «Поширення коливань у пружних середовищах. Звукові хвилі».
Колегам Олена Анатоліївна демонструвала методику тьюторського супроводу  поза аудиторної та аудиторної навчальної діяльності студентів. Така організація пізнавальної діяльності студентів дає можливість ефективно формувати професійні компетентності майбутнього вчителя початкової освіти.
    Дякуємо за можливість спостереження та обговорення педагогічного пошуку.

31березня 2014 року відбулося відкрите засідання науково-методичної ради коледжу – круглий стіл з питання «Умови ефективного формування професійних компетентностей студентів». До участі в роботі круглого столу були запрошені всі охочі до обговорення проблеми викладачі.
 Досвідом роботи циклової комісії викладачів дошкільних дисциплін з  формування професійних компетентностей студентів  - майбутніх вихователів  поділилася голова цієї комісії Чуйкіна Л.А.  Викладач Клименко Г.В.  поділилася напрацюваннями з питання формування у молодших школярів мотивації вивчення української мови; ознайомила з результатами роботи творчої групи науковців, викладачів, вчителів, яка працювала при Запорізькому обласному інституті  післядипломної педагогічної освіти,  вивчаючи сутність мотиву та навчальної мотивації молодших школярів, фактори, що визначають навчальну мотивацію, роль інтересу  і активізації пізнавальної діяльності у формуванні навчальної мотивації. Значну увагу  було приділено обговоренню питання професіоналізації  викладання предметів загальноосвітнього циклу, бо саме вони забезпечують майбутніх фахівців системою знань та формують інтелектуальні вміння. Обговорювався досвід циклових комісій філологічних  ( викладач Фурман О.Ф), природничих (викладач Жук О.А.), математичних (Ляшенко І.А.) дисциплін. Викладач інформатики, голова ЦК Попович І.Ф. розкрив методику  діяльнісного підходу до  організації навчального процесу. На важливості рефлексивного компонента в процесі формування професійних компетентностей студентів зупинилася голова циклової комісії викладачів освітньої галузі «Мистецтво» і «Технології» Єфімова Т.Л.

Обговорювалася і проблема активізації роботи викладачів по створенню дистанційної системи управління самостійною роботою студентів.

Круглий стіл супроводжувався виставкою творчих здобутків викладачів: узагальнений досвід роботи циклових комісій, статті, оформлені виступи тих викладачів, які не змогли виступити на засіданні НМР.

 Обговоривши питання, науково-методична рада прийняла рішення:
1.Схвалити досвід  педагогічного колективу з  питання формування професійних  компетентностей студентів, обговорити його на засіданнях циклових комісій та творчо впроваджувати у навчально-виховний процес.
2.Оформити та випустити збірку методичних матеріалів з узагальненого досвіду роботи циклових комісій з означеної проблеми.
2.Активізувати роботу по створенню дистанційної системи управління самостійною роботою студентів.