Друк

14 листопада 2016 року  циклова комісія викладачів іноземних мов презентувала  навчальні посібники  з практичного курсу англійської  та німецької мов, які призначаються для студентів 2-4 курсів груп з додатковою кваліфікацією «Вчитель іноземної мови початкової школи» та повністю відповідають навчальній програмі  з дисципліни «Практичний курс іноземної мови», затвердженої НМР КВНЗ ЗПК ЗОР у 2015 році.

Представлені посібники - це результат роботи всіх викладачів  іноземних мов коледжу. Це свого роду педагогічний програмний засіб  з  інтерактивним способом викладу матеріалу в електронному форматі, де  використовуються дидактично, психологічно та методично доцільно дібрані методи, форми і види навчання, що узгоджуються  із сучасними підходами до навчання іншомовного спілкування (компетентнісним, комунікативно-діяльнісним, особистісно орієнтованим, культурологічним).

Методи, форми і види навчальної роботи, запропоновані авторами навчальних  посібників, оптимально забезпечуватимуть ефективні способи та форми пред’явлення й активізації дібраних мовних і мовленнєвих одиниць та надаватимуть змогу здійснювати контроль та  самоконтроль навчальних досягнень  студентів.