Присутні – члени НМР

Порядок денний.

  1. Педагогіка партнерства  в освітньому процесі коледжу.
  2. Обговорення індикаторів результативності та ефективності методичної роботи в коледжі.
  3. Обговорення змісту колективної монографії  «Підготовка сучасного педагога дошкільної і початкової освіти  в умовах розбудови нової української школи.
  4. Обговорення навчальних програм з дошкільних дисциплін
  5. Інформація про участь голів циклових комісій, викладачів коледжу у засіданні  методичних об’єднань навчальних закладів Південного регіону України

Рішення

  1. Провести тематичний контроль з питання  «Педагогіка партнерства як засіб формування студентських освітніх траєкторій розвитку» (01.12. 2019 р. - 01.02.202 р.).
  2. Членам адміністративної ради, головам циклових комісій спланувати роботу з проведення тематичного контролю «Педагогіка партнерства як засіб формування студентських освітніх траєкторій розвитку».
  3. Результати тематичного контролю узагальнити наказом по коледжу. Відп. Смоляк В.М.

       4.Схвалити систему індикаторів результативності та ефективності методичної роботи в коледжі і використовувати їх при аналізі методичної роботи циклових комісій.

       5.Схвалити  змісту колективної монографії  «Підготовка сучасного педагога дошкільної і початкової освіти  в умовах розбудови нової української школи».

       6.Схвалити зміст навчальних програм з дошкільних дисциплін і рекомендувати директору коледжу до затвердження.

       7.Інформацію про участь  голів циклових комісій, викладачів коледжу у засіданні  методичних об’єднань навчальних закладів Південного регіону України взяти до відома, досвід вивчати та використовувати у освітньому процесі.

26 листопада 2019 року відкрите компетентнісно орієнтоване заняття з психології (тема – «Процеси пам’яті») провела викладач ЦК шкільної педагогіки і психології Бикова Т.Б..

Викладач творчо підійшла до реалізації головних завдань заняття, збагатила студентів практичними прийомами розвитку та удосконалення процесів пам’яті, щедро поділилася ідеями застосування теоретичних знань з даної теми у роботі з молодшими школярами.

Студенти 2-В шкільного підготували змістовні повідомлення про використання ейдетичних прийомів для підвищення якості та ефективності запам’ятовування матеріалу.

20 листопада в Педагогічному коледжі Хортицької національної академії було проведено методичне об`єднання керівників та викладачів фізичної культури навчальних закладів Південного регіону. До коледжу приїхали представники 8 навчальних закладів із 12.
Під час реєстрації гості отримали пакет документів інформаційного характеру, а саме: програму заходів на 20-21 листопада, іменний бейдж, інформаційний блокнот. Макет блокноту був спеціально розроблений для керівників і викладачів фізичного виховання, план-конспект відкритого заняття, посібник з фізичної культури НУШ для початкових класів.
З самого ранку на спортивному майданчику гості та студенти зустрічали Запорозьких козаків і здійснили подорож до світу унікальної, самобутньої культури козацтва, були свідками справжніх козацьких боїв, дізналися про всі тонкощі козацького озброєння і їх застосування. Гості теж брали активну участь у виставі: допомагали козакам виконувати завдання, які безперечно вимагали сили та хоробрості.
Після зустрічі з Запорозькими козаками, в спортивній залі викладач фізичного виховання Супруненко О. В. провела відкрите заняття на тему: «Практичне заняття фізичного виховання з елементами НУШ» в групі 2-Є шк., на якому студенти із зацікавленістю виконували різноманітні вправи і проводили рухливі ігри з використанням нестандартного обладнання.


За програмою дня колеги зустрілися за круглим столом для обговорення актуальних питань сьогодення з фізичного виховання.
О 15.00 годині для студентів коледжу було проведено майстер - клас зі спортивно- патріотичного виховання. Були запрошені гості із "Козацького Спасу" під керівництвом Рижова Костянтина Анатолійовича.
О 16.00 годині в спортивному залі відбулася товариська зустріч з волейболу між збірною командою викладачів коледжу та збірною командою викладачів закладів Південного регіону. В результаті змагання перемогла дружба.
На кінець зустрічі колеги, окрім теплих спогадів і емоцій, отримали фотографію-колаж на згадку. Ми прощалися з задоволеними гостями і вже чекали наступної зустрічі.

21.11.19р. викладачі природничих дисциплін педагогічного коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради взяли активну участь у он-лайн засіданні регіонального методичного об’єднання викладачів природничих дисциплін південного регіону. Голова регіонального методичного об’єднання Олійник А.П. звітувала про результати роботи методичного об’єднання за період між засіданнями. Вона наголосила на тому, що актуальними питаннями в роботі регіону, як і кожного педагогічного коледжу, є пошук і вдосконалення шляхів формування природознавчих компетентностей. Відбувся обмін думками з актуальних проблем методики формування природознавчих компетентностей. Викладачі природничих дисциплін Запорізького(Коваль Н.М. Олійник А.П.), Нікопольського, Дніпровського, Білгород-Дністровського, Олександрійського, Береславського, Балтського педагогічних коледжів поділились досвідом роботи з проблем інтеграції змісту і форм навчальних дисциплін, методики викладання предмету «Я досліджую світ». Долденко В.М. акцентувала увагу на проблемах підготовки студентів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Час спілкування пролетів непомітно. Викладачі вдоволені результатами роботи і натхненні на подальшу твору, плідну роботу. Бажаємо всім успіхів!

18 листопада 2019 р.  викладачі  педагогічного коледжу Хортицької національної академії продовжили  роботу у творчих групах, що створені з метою підвищення фахової майстерності викладачів. На засіданні творчої групи «Формування професійної готовності  майбутніх педагогів до інноваційної діяльності щодо модернізації початкової середньої освіти згідно з Концепцією нової української школи» (керівники Гужва О. І., Акопян А. В.) розглядалося питання «Компетентності вчителя інклюзивної освіти».

 Гужва О.І. ознайомила з особливостями інклюзивної освіти в початковій школі, розкрила методику формування професійних компетентностей асистента вчителя інклюзивного класу. У роботі творчої групи взяли участь учителі-практики Желтоухова Світлана Іванівна (ЗЗСО № 91) та Драгонер Олена Вікторівна (ЗЗСО № 92), які поділилися своїми напрацюваннями з питання інклюзивної освіти.