18-20 червня 2018 року у Комунальному вищому навчальному закладі «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради  проходила дидактико-методична сесія, спрямована на підготовку тренерів  освітнього простору проекту «На крилах успіху». Тренінг об’єднав  вчителів – однодумців з різних областей України. Учасники тренінгу оволодівали методологією освітнього проекту.  Три дні роботи  надихали на творчість, креативність, прагнення працювати по-новому. Учасники сесії ознайомилися з навчально-методичним забезпеченням навчального процесу, проводили толоки, розробляли конспекти , презентували фрагменти занять, вдосконалювали професійні вміння і навички.

Дякуємо тренеру Смолі Лілії Іванівні  за компетентну організацію і проведення дидактико-методичної сесії!

17 травня 2018 року викладачі циклової комісії математичних дисциплін і інформатики у складі: Смоляка В.М., Чечені В.С. та Бородіна А.А. - провели майстер-клас «Використання хмарних технологій в освітньому процесі.» В ході якого, учасникам заходу була продемонстрована системна робота з використанням інтернет-сервісів під час занять (Google+, ClassRoom, Qizizz, Padlet, Mindomo), які сприяють сучасній підготовці майбутніх вчителів початкової школи.

03 та 07 травня 2018 року в рамках місячника науки і творчості проведені методичні круглі столи  «Презентація і обговорення педагогічного тренажера».Над проблемою  колектив коледжу  працював впродовж року.Цікаву систему відпрацювання і закріплення студентами професійних навичок, формування професійних компетентностей представили на обговорення викладачі Євенко О.В.та Гузенко К.О.,Ляшенко І.А., Мельник І.М., Гужва О.І., Газюкіна І.Л.,Ткачук Т.О., Рибенчук Н.І., Олійник А.П.Викладачі надзвичайно творчо підійшли до розвязання проблеми, запропонували цікаві варіанти тренажерів.Сподіваємося, що розроблені завдання сприятимуть студентам набувати професійних компетентностей, творчо застосовувати знання і уміння у майбутній професійній діяльності.

10 травня 2018 року викладачі природничих дисциплін Олійник А.П.і Коваль Н.М. провели майстер-клас « НУШ - розвиток критичного мислення». Учасники заходу не лише мали змогу ознайомитися з методами розвитку критичного мислення, але й самі із задоволенням взяли участь у роботі творчих груп. Пошук шляхів вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців продовжується!

Вітаємо ПЕРЕМОЖЦІВ регіональної олімпіади з інформатики, яка проводена 24.04.2018р.на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка.

У запеклій боротьбі, команда нашого навчального закладу здобула перемогу (І місце) 

Склад команди: Москівець Марія, Сташук Іван. Викладач: Чеченя В.С.

Щиро вітаємо!

23.04.2018 року в рамках місячника науки і творчості директором коледжу, викладачем основ корекційної педагогіки Мельником О.М. проведений семінар для викладачів «Інклюзивна освіта – вимога сьогодення».

Викладачі коледжу ознайомилися із сучасним трактуванням інклюзивної освіти, змістом експерименту в школах області із впровадження інклюзивної освіти, розглянули питання первинного і вторинного дефекту, класифікацію дітей із особливостями психічного розвитку.

Олександр Миколайович ознайомив присутніх із загальними закономірностями розвитку дітей із особливими освітніми потребами, теоретико-методологічними засадами підготовки майбутніх вчителів до роботи в інклюзивних класах. Знайшла підтримку ідея відкриття додаткових кваліфікацій «Асистент вчителя інклюзивного класу», «Асистент вихователя групи дошкільного навчального закладу». В процесі обговорення лунали пропозиції щодо необхідності продовження розмови з метою розбудови інклюзивного освітнього середовища коледжу.