01 жовтня 2019 р. відбулися збори тренерів, що будуть залучені до проведення факультативу зі студентками 4 курсу та 3 курсу групи Є спеціальності 013 Початкова освіта. Завідувач лабораторії Акопян А.В. ознайомила тренерів із програмою факультативу «Підготовка до роботи в НУШ», методисти (Гужва О.І., Ляшенко І.А., Коваль Н.М., Олійник А.П., Гафарова Т.М., Лапіна А.О., Юрченко К.І.) обговорили теми програми, визначили форму проведення підсумкового заняття. Викладачі-методисти впевнені, що зміст програми буде реалізований більш ефективно із застосуванням саме тренінгових занять.
  Тренінги допоможуть студентам-випускникам зрозуміти завдання, що стоять перед учителями початкової школи в контексті реформених змін, сформують навички ефективного спілкування, розширять діапазон творчих здібностей студентів.

    Команда тренерів готова поділитися знаннями, емоціями, досвідом.

 
 
 
 

У 2018-2019 навчальному році творчі групи викладачів працювали за такими напрямками:

 1. Удосконалення змісту та технологій викладання методик в контексті НУШ. (Акопян А.В.)
 2. Компетентнісний підхід до організації практичної підготовки студентів (кер. Гужва О.І.).
 3. Використання хмарних технологій для вивчення результативності освітнього процесу (тестування). (кер. Чеченя В.С.).
 4. Розроблення моделі вчителя початкової школи та створення кабінету-лабораторії початкової освіти (кер. Юрченко К.І.)
 5. Удосконалення «Положення про контроль навчальних досягнень студентів» та внутрішньої системи моніторингу якості освіти. (кер. Смоляк В.М.)

19 червня творчі групи викладачів коледжу звітували про свої напрацювання у 2018-19 н.р.

Присутні на засіданні викладачі поглибили розуміння поняття «емоційний інтелект», збагатились методами і прийомами його розвитку у студентів під час навчальних занять (доповідач – керівник групи «Удосконалення змісту та технологій викладання методик в контексті НУШ» Акопян А.В.).

Головна мета діяльності творчої групи «Компетентнісний підхід до організації практичної підготовки студентів» (керівник Гужва О.І.) – ознайомити викладачів коледжу з особливостями інноваційних педагогічних технологій професійного розвитку педагогів, закцентувати увагу на впровадженні їх в освітній процес і практичну підготовку. Протягом навчального року проведено: круглий стіл методистів педагогічної практики та вчителів базових шкіл м.Запоріжжя «Нова українська школа: реалії і проблеми», майстер-клас: «Сучасні технології в закладах дошкільної освіти», семінар:  «Інклюзивна освіта в школах і закладах дошкільної освіти» та ін.

Керівник творчої групи «Використання хмарних технологій для вивчення результативності освітнього процесу (тестування)» Чеченя В.С. розкрив переваги, особливості і секрети застосування сервісів GoogleClassroom, Мentimetr, Quiziz та ін. для вивчення рівня навчальних досягнень студентів.

Особливості створеної на основі професійного стандарту моделі вчителя початкової школи, змісту «Положення про кабінет-лабораторію початкової освіти» презентував Юрченко К.І. – керівник творчої групи «Розроблення моделі вчителя початкової школи та створення кабінету-лабораторії початкової освіти». Він також ознайомив учасників засідання з відібраними творчою групою для кабінету-лабораторії варіантами оформлення інтер’єру, меблів, осередків та зразками дидактичних матеріалів.

Жваву дискусію викликало повідомлення керівника групи «Удосконалення «Положення про контроль навчальних досягнень студентів» та внутрішньої системи моніторингу якості освіти» Смоляка В.М. про найважливіші зміни і доповнення до чинного Положення про контроль навчальних досягнень.

Бажаємо учасникам творчих груп подальших творчих професійних досягнень!!! 

Детальніше із змістом виступів можна ознайомитися в «Методичному паспорті коледжу».

Мова – це наша національна ознака,

в мові – наша культура,

сутність нашої свідомості.

І.Огієнко

15-17 травня 2019 р. Вінницький технічний коледж  приймав фіналістів  Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста.

Свою участь у заключному етапі олімпіади підтвердили 36 студентів-переможців із 25 областей, серед яких 11 учасників із педагогічних закладів освіти. Студентка 2 курсу групи Б Анастасія Сафонова разом із дівчатками Дніпровського й Одеського педагогічних коледжів представляли наш Південний регіон. Усі учасники Всеукраїнської олімпіади нагороджені дипломами, а викладачі – подяками. У нелегкій інтелектуальній боротьбі Анастасія, хоч і не виборола призового місця, але  показала достойний результат. А ще – упевнилася у своїх можливостях, познайомилася з перлиною Поділля – Вінницею і залишила у серці спогади про цікавих однолітків.

17 травня 2019 року на базі Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР відбувалася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Наука очима молоді – 2019» .

На пленарному засіданні майбутню еліту нашої держави, студентів – найкращих у навчанні, на практиці, призерів олімпіад, обдарованих вихованців гуртків, творчих об’єднань, пошуковців і їх наставників привітала Нечипоренко Валентина Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, ректор Хортицької національної академії.

В рамках конференції на базі педагогічного коледжу продовжила роботу секція «Шляхи розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи».

Учасники конференції мали нагоду послухати доповіді, які розкривають актуальні питання організації освітнього процесу в Новій українській школі. Висвітлювалися питання фасилітаторства, медіаграмотності, інтерактивної роботи, конструкторів лего та гурткової роботи в Новій українській школі. Корисним було те, що слухачі могли ознайомитися не лише з теоретичною частиною цих питань, а й з практичною, що пожвавило настрій учасникам та надало конференції нового обрамлення.

Змістовно насиченими були виступи учасників конференції:  Зінської Ірини (науковий керівник – Щур А.А.), Манько Мирослави (Лупінович С.М.), Плюваки Вікторії (Лапіна А.О.), Чернявської Анастасії, Степаненко Наталії, Топчієвої Вікторії, Хілька Данила, Шульги Поліни, Сутулої Катерини ( Гужва О.І.), Косоног Ксенії (Чуйкіна Л.А.), Колосовської Орини, Крохмаль Анастасії (Скрипник Л.Г.). Актуальність питань, які обговорювались в рамках конференції, була підтверджена доповідачами. Модератори секції Лупінович Світлана Миколаївна, Лопатинська Наталія Анатоліївна дали високу оцінку роботам, які представляли студенти – науковці.

Студенти продемонстрували любов до вчительської професії. Довели, що свій шлях обрали свідомо, що вчитель із зернин добра і справедливості вирощує думу дитини…Це найкраща професія під сонцем.

Учасників студентської конференції «Хортицькі читання», яка відбулася 11 квітня 2019 р. на базі Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій:

Юрченко Марію (керівник Ляшенко І.А.) – І місце

Трошину Олександру (керівник Смоляк В.М.) – ІІ місце

Та учасників регіональної студентської конференції серед коледжів та училищ Запорізької області, яка проходила 16 квітня 2019 р. в Запорізькому коледжі радіоелектроніки ЗНТУ:

 • Плюваку Вікторію ( керівник Лапіна А.О.)
 • Колосовську Орину (керівник Скрипник Л.Г.)
 • Крохмаль Анастасію (керівник Скрипник Л.Г.)
 • Візнюк Анну (керівник Акопян А.В.)
 • Томілко Кароліну (керівник Коваль Н.М.)
 • Чупілко Діану (керівник Олійник А.П.)
 • Юрченко Марію (керівник Ляшенко І.А)