Друк

   Дана сторінка наповнюється методичним напрацюваннями, збірками, статтями, виступами - з досвіду науковом-методичної роботи.
   Запрошуємо колег до обговорення матеріалів, надсилання пропозицій, побажань (у формі коментарів після матеріалу).
 

 к.пед.н. Мельник О.М. Активізація пізнавальної діяльності студентів на навчальних  заняттях (методична розробка)

 к.пед.н. Мельник О.М. Компетентнісний підхід до підготвки сучасного вчителя (стаття), Компетентнісний підхід до підготовки вчителя (схеми)

 к.ф.н. Дем’янова Ю.О. Особливості організації педагогічної практики майбутнього вчителя іноземної мови у ДНЗ (методична розробка)

 Попович І.Ф. Педагогічні засади організації дистанційного навчання в педагогічному коледжі (методична розробка)

Лапіна А.О. Забезпечення суб'єктної позиції студентів у навчальному процесі (виступ на засіданні педагогічної ради)

Педагогічні інновації у фаховій освіті. З досвіду роботи творчої групи [укл.к.ф.н. Дем'янова Ю.О.]

 Гостєва Т.Л. Педагогічна рефлексія як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови у ДНЗ (стаття)

Правове виховання  дітей дошкільного віку засобами декоративно - прикладного мистецтва [укл.Засл.вчительУкраїни Івахніна Л. Б.]

Череп Т.В. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя і вихователя в процесі гурткової роботи (стаття)

Ляшенко І.А. Формування професійної математичної компетентності шляхом впровадження нового змісту освіти (методична розробка)
Ляшенко І.А. Формування професійних компетентностей при вивченні математики як навчальної дисципліни загальноосвітнього циклу (стаття)

Пінжакова Г.М. Діяльнісний підхід до організації самостійної роботою студентів на заняттях з хімії (стаття)

Петриченко Н.Л. Шляхи активізації діяльнісної компоненти особистісно-орієнтованого навчання при вивченні природознавчих дисциплін у вищих закладах освіти (з досвіду роботи) (стаття)
Петриченко Н.Л. Суб’єкт – суб¢єктне  навчання в підготовці  фахівця (стаття)

Дерев’янко В.М. Формування професійних компетентностей студентів спеціальності «Початкова освіта» в процесі вивчення методики навчання предмета «Я у світі» (стаття)

Методичні досягнення циклових комісій за 2013-2014 н.р.
- Збірка метод. матеріалів ЦК математичних дисциплін
- Збірка метод. матеріалів ЦК викладачів інформатики та БЖД
- Збірка метод. матеріалів ЦК освітньої галузі "Мистецтво" і "Технології"
- Збірка метод. матеріалів ЦК природничих дисциплін
- Збірка метод. матеріалів ЦК викладачів шкільної педагогіки
- Збірка метод. матеріалів ЦК викладачів дошкільної педагогіки