Друк

14 січня 2019 року в коледжі відбулися творчі звіти викладачів, які атестуються: Голець Л.М., Дерев’янко В.М., Іщенко І.В., Муравська О.А., Поповича І.Ф.

Голець Л.М. представила досвід роботи над методичною проблемою з формування навичок самоконтролю і самооцінювання знань і умінь студентів з математики. Зупинилася на використанні модульно -рейтингової системи оцінювання, яка дає змогу забезпечити розвиток і саморозвиток особистості і надає студенту право вибору власного шляху навчання.

Дерев’янко В.М. ознайомила колег з результатами  роботи над  методичною проблемою «Формування професійних компетентностей студентів у процесі викладання методики навчання предмета «Я у світі» : теоретична підготовка (вивчення наукового змісту проблеми), методична підготовка (тренінг з питань освітнього проекту з інтегрованого навчання «На крилах успіху», он-лайн курс для вчителів  початкової школи), робота у творчій групі з удосконалення методики викладання предметів початкової школи, опрацювання методичних проблем, проведення відкритих навчальних занять та узагальнення досвіду через друк у різних виданнях.

Іщенко І.В. Формування професійних компетентностей  майбутніх фахівців початкової освіти  здійснюється  в різних напрямах . Один з них – вивчення , узагальнення і втілення в освітню практику перспективного педагогічного досвіду, яке відбувається  на засіданнях  клубу педагогічних зустрічей.  Учасники клубу розглядають  актуальні проблеми розвитку освіти : організацію навчання в НУШ, особливості роботи в інклюзивних класах, нові технології навчання.

Муравська О.А. презентувала  сайт «Психологічна служба» як результат впровадження інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Викладач працювала над методичними проблемами «Формування професійних мотивів учіння студентів  в умовах особистісно орієнтованої освіти», «Психолого-педагогічні аспекти готовності  майбутнього вчителя  початкової школи до інноваційної діяльності», «Психолого-педагогічні  та соціокультурні  особливості  сучасної молоді та їх прояв  у навчально-виховному процесі»;  результати  опрацювання представлені на науково-практичних конференціях.

Попович І.Ф. поділився досвідом використання хмарних технологій у навчальному процесі.

 

Звіти дають змогу ознайомитися з творчою лабораторією кожного викладача, долучитися до його педагогічної скарбнички, збагатити свій досвід.