Друк

17 січня 2019 року в коледжі відбулися творчі звіти викладачів, які атестуються: Гафарової Т.М., Долденко В.Л., Оласюк Ю.В., Мельник І.М.

Гафарова Т.М. поділилася  досвідом роботи над  методичною проблемою: «Літературний гурток як засіб розвитку обдарованості студента». Тетяна Миколаївна ознайомила колег із різними формами і методами роботи з літературно обдарованими студентами. Результати роботи викладача представлені у друкованих статтях і збірках, щорічній участі членів гуртка в  Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, участі у науково-практичній конференції з патріотичного виховання студентської молоді, у міських та обласних конкурсах дитячої і юнацької творчості, авторської патріотичної пісні та поезії. Гафарова Т.М. має друковані статті у фахових виданнях, провела відкрите навчальне заняття, бере активну участь у творчих групах коледжу, у роботі циклової комісії.

Долденко В.Л. ознайомила усіх присутніх на звіті колег зі своїм портфоліо, метою його створення. Навчально-методична проблема, над якою працювала Валентина Леонідівна протягом міжатестаційного періоду, - стимулювання  творчої активності студентів на заняттях природничого циклу шляхом використання інноваційних технологій, формування  здоров`язберігаючої компетентності  студентів на уроках природничих дисциплін. Долденко В.Л. показала результативність своєї педагогічної діяльності, розповіла про участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, роботі циклової комісії, творчих групах коледжу, конкурсах педмайстерності, семінарах і тренінгах.

Оласюк Ю.В. поділилася результатами роботи  із вивчення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду вихователів Хортицького району. Методична проблема викладача: « Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників засобами інноваційних оздоровчих технологій» тісно пов’язана з усією роботою Юлії Валентинівни: активна участь у створенні електронного посібника з методики фізичного виховання, використання хмарних технологій під час викладання навчальних дисциплін, робота у творчій групі коледжу, участь у науково-практичних конференціях та науково-студентському товаристві.

Мельник І.М. обрала тему методичної проблеми: «Формування ціннісних орієнтирів учня початкової школи засобами дитячої літератури». У своєму виступі зупинилася на тих факторах, що вплинули на вибір цієї методичної проблеми, - зміна ціннісних орієнтирів у сучасному світі. За мету Ірина Миколаївна поставила зберегти класичну дитячу літературу для читання у сучасному світі, створивши  сучасний погляд  на ці твори, розширити коло читання новими, сучасними творами. Результати  роботи представлені на науково-практичних конференціях, у друкованих статтях та проведеним відкритим навчальним заняттям (бінарне практичне заняття з методики навчання української мови і дитячої літератури з ОКТМ), на якому метою було продемонструвати систему професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів шляхом інтегративного підходу при вивченні дисциплін філологічного циклу.