Друк

         4 лютого 2019 року в рамках традиційних творчих звітів викладачів, які атестуються, відбувся майстер-клас викладача математичних дисциплін Ляшенко І. А. Тема зібрання освітян -  «Впровадження стратегій розвитку критичного мислення при формуванні предметних компетентностей на засадах діяльнісного підходу згідно з Концепцією «Нова українська школа». Це питання тісно пов’язане з новим змістом освіти, заснованим на формуванні ключових компетентностей й наскрізних вмінь, та методичною проблемою «Сучасні підходи до професійної математичної підготовки студентів на засадах компетентнісного підходу згідно з Концепцією «Нова українська школа», над якою працює викладач в міжатестаційний період. Інеса Анатоліївна поділилась досвідом тренерської роботи з впровадження таких стратегій розвитку критичного мислення, як «Порушена послідовність», «Передбачення», «Фішбоун», «Діаграма Венна», «Асоціативний кущ». Через виконання практично зорієнтованих завдань за груповими стратегіями викладачі змогли вдосконалити власні фахові компетентності, виявити творчість та креативність, висловити спільну думку, демонструючи результати плідної співпраці.