Друк

У 2018-2019 навчальному році творчі групи викладачів працювали за такими напрямками:

  1. Удосконалення змісту та технологій викладання методик в контексті НУШ. (Акопян А.В.)
  2. Компетентнісний підхід до організації практичної підготовки студентів (кер. Гужва О.І.).
  3. Використання хмарних технологій для вивчення результативності освітнього процесу (тестування). (кер. Чеченя В.С.).
  4. Розроблення моделі вчителя початкової школи та створення кабінету-лабораторії початкової освіти (кер. Юрченко К.І.)
  5. Удосконалення «Положення про контроль навчальних досягнень студентів» та внутрішньої системи моніторингу якості освіти. (кер. Смоляк В.М.)

19 червня творчі групи викладачів коледжу звітували про свої напрацювання у 2018-19 н.р.

Присутні на засіданні викладачі поглибили розуміння поняття «емоційний інтелект», збагатились методами і прийомами його розвитку у студентів під час навчальних занять (доповідач – керівник групи «Удосконалення змісту та технологій викладання методик в контексті НУШ» Акопян А.В.).

Головна мета діяльності творчої групи «Компетентнісний підхід до організації практичної підготовки студентів» (керівник Гужва О.І.) – ознайомити викладачів коледжу з особливостями інноваційних педагогічних технологій професійного розвитку педагогів, закцентувати увагу на впровадженні їх в освітній процес і практичну підготовку. Протягом навчального року проведено: круглий стіл методистів педагогічної практики та вчителів базових шкіл м.Запоріжжя «Нова українська школа: реалії і проблеми», майстер-клас: «Сучасні технології в закладах дошкільної освіти», семінар:  «Інклюзивна освіта в школах і закладах дошкільної освіти» та ін.

Керівник творчої групи «Використання хмарних технологій для вивчення результативності освітнього процесу (тестування)» Чеченя В.С. розкрив переваги, особливості і секрети застосування сервісів GoogleClassroom, Мentimetr, Quiziz та ін. для вивчення рівня навчальних досягнень студентів.

Особливості створеної на основі професійного стандарту моделі вчителя початкової школи, змісту «Положення про кабінет-лабораторію початкової освіти» презентував Юрченко К.І. – керівник творчої групи «Розроблення моделі вчителя початкової школи та створення кабінету-лабораторії початкової освіти». Він також ознайомив учасників засідання з відібраними творчою групою для кабінету-лабораторії варіантами оформлення інтер’єру, меблів, осередків та зразками дидактичних матеріалів.

Жваву дискусію викликало повідомлення керівника групи «Удосконалення «Положення про контроль навчальних досягнень студентів» та внутрішньої системи моніторингу якості освіти» Смоляка В.М. про найважливіші зміни і доповнення до чинного Положення про контроль навчальних досягнень.

Бажаємо учасникам творчих груп подальших творчих професійних досягнень!!! 

Детальніше із змістом виступів можна ознайомитися в «Методичному паспорті коледжу».