Друк

Науково - методична проблема коледжу: «Вдосконаленння системи управління якістю надання повної загальної середньої освіти та якістю підготовки спеціаліста на основі моніторингу освіти».


Головні завдання науково – методичної роботи:

- визначення основних напрямів  науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем;

- вивчення, узагальнення та впровадження у навчально-виховний процес прогресивних освітніх технологій;

- проведення науково-методичної експертизи складових  стандартів вищої освіти варіативної частини, навчальних  програм коледжу на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста; науково-навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів;

- науково-методичне супроводження  навчально-виховного процесу.


Структура науково – методичної роботи (Переглянути)


Циклові комісії

Комісія викладачів шкільної педагогіки, психології (Переглянути)

Комісія викладачів дошкільних дисциплін (Переглянути)

Авторський сайт «Пензлик» (Чуйкіна Л.А.)

Комісія викладачів філологічних дисциплін (Переглянути)

Комісія викладачів математичних дисциплін і інформатики (Переглянути)

Комісія викладачів іноземних мов і методики навчання (Переглянути)

Комісія природничих дисциплін і соціально-гуманітарної підготовки (Переглянути)

Комісія викладачів освітньої галузі «Мистецтво», «Технології» (Переглянути)

Комісія викладачів фізичного виховання, методики фізичного виховання (Переглянути)


Творчі групи викладачів