Творчі групи викладачів

2018/2019н.р.

  1. Удосконалення змісту та технологій викладання методик в контексті НУШ (кер. Акопян А.В.)
  2. Компетентнісний підхід до організації практичної підготовки студентів (кер. Гужва О.І.)
  3. Удосконалення «Положення про контроль навчальних досягнень студентів» та внутрішньої системи моніторингу якості освіти (кер. Смоляк В.М.)
  4. Використання хмарних технологій для вивчення результативності освітнього процесу (тестування). (кер. Чеченя В.С.)
  5. Розроблення моделі вчителя початкової школи та створення кабінету-лабораторії початкової освіти (кер.Юрченко К.І.)

2017/2018н.р

  1. Удосконалення викладання методик навчання (керівник –  Акопян А.В.)
  2. Модель вчителя нової школи та кваліметричні  виміри поетапного професійного становлення майбутніх учителів (керівник –  Юрченко К.І.)
  3. Розробка системи внутрішнього моніторингу якості освіти (керівник – Смоляк В.М.)
  4. Розробка кодексу академічної доброчесності (керівник – Лапіна А.О.)