Літня педагогічна практика студентів сп. «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво»

Студенти Запорізького педагогічного коледжу спеціальностей «Початкова освіта». « Образотворче мистецтво» на 3 курсі в 6 семестрі і 2- Є проходять літ­ню педагогічну практику в ролі вихователів і вожатих у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.  До літньої педагогічної практики були допущені:

-         спеціальність «Початкова освіта» - 116 студентів

-          спеціальність «Образотворче мистецтво» -14 студентів.

Чудовий час літніх канікул багато чисельна ді­твора проводить у пришкільних чи заміських закладах  оздоровлення та відпочинку.   Як допомогти їм викорис­тати літо для зміцнення здоров'я, фізичних сил, розвитку особистості? Що потрібно, щоб діти отримали радість від спілкування з товаришами, дорослими? Яким повинен бути вожатий? Ці та багато інших питань хвилювали  студентів коле­джу, які готувалися до літньої  педагогічної прак­тики в дитячих оздоровчих  таборах.

Для підготовки студентів до роботи  з жовтня 2017  протягом навчального року проводився семінар з участю викладачів коледжу, директора ДОК «Бригантина» Куликовського С.С., спеціалістів з організації літнього відпочинку дітей.

  Наш навчальний заклад  заключив  угоди з таборами і вже багато років ми співпрацюємо з ДОТ «Маяк», «Супутник» - на Дніпрі; «Ювілейний» - у Приморську; «Бригантина» - у  Скадовську та 39 студентів працювали у пришкільних оздоровчих таборах .

Літня практика, по суті, була самостійною педа­гогічною роботою з повною відповідальність за життя, фізичний, психічний і моральний стан ді­тей і підлітків, їх повноцінний відпочинок і роз­виток. Діяльність вожатого в таборі багатофун­кціональна. Взагалі, професія вожатого припускає, що ти одночасно і педагог, і психолог, і медик, і кравець, і танцюрист, і співак, і артист, і спортсмен (причому всіх видів спорту одночасно)  і ще багато хто.У таборі студентам доводилося працювати над створенням, розвитком і згуртуванням тимча­сового дитячого колективу.

    Неформальність табірного оточення, різнома­нітність форм і видів діяльності дозволяє створи­ти сприятливі умови для самоусвідомлення і самоактуалізації кожному вихованцю.

Дитячі оздоровчі табори стали для студентів не лише місцем педагогічної практики, але й сильним фактором і професійного становлення. Тутна перше місце виходили не лише і не сті­льки професійні знання і вміння, скільки особис­тість самого вожатого. Часто мало помітний в академічній групі студент розкривався в нефо­рмальній роботі з дітьми як особистість, володію­чи великою кількістю позитивних якостей і здіб­ностей. На власному досвіді студент-практикант мав можливість переконатися в правильності чи хибності вибра­ної професії, в необхідності самопізнання, само­освіти і самовдосконалення. Звичайно були поодинокі випадки порушення дисципліни, особиста інертність, невмотивованість у професійній роботі, але всі студенти виконали програму педагогічної практики. Деякі відпрацювали 2 зміни :

Марфійчук Х.Г., Сташук І.І.,  Таран А.Д., Сорочишина К.В.(4-В), Максименко А.І., Зінченко Д.С., Зейналова В.І., Топчієва В.(4-б), Фесенко Г.С.(4-Г), Запара Є.О.(4-ОМ)

3 зміни:

Степаненко Н.Г., Черняева А.(4-А), Самборин А.Ю., Трошина О.О.( 4-б), Трохименко Н.В., Мохонько А.(4-В), Пантюк О.В.(4-ОМ)

4 зміни:

Ільченко М.Ю.(4-В), Плювака В. (4-б)

5 змін:

Плужник А.О., Хілько Д.О.

У деяких студентів, хоч не було практики, але вони готувалися до цього й зробили перші сходинки у своєму професійному зростанні. Це студент 3 курсу групи Г Шпонько Артем.

... Так що для того, щоб стати вожатим - запам'ятовуйте все, що чуєте, навчайтеся всьому, чого ще не вмієте, і постійно придумуйте для дітей щось нове!

Вожатий – це не професія, це покликання, стан душі.

Пропонуємо для перегляду презентації літньої педагогічної практики студентів коледжу.

Відео, презентації - ТУТ!!!