Найкраща професія під сонцем

      Відповідно до навчального плану студенти 4-А курсу спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» проходили переддипломну педагогічну практику в закладах дошкільної освіти м. Запоріжжя № 235, №237, №240, № 269 та за місцем майбутнього працевлаштування у період з 14.01- 22.02 2019 року.  

      Переддипломна педагогічна практика є завершальним етапом практичної підготовки студентів, яка виявляє рівень та якість професійних знань, умінь та навичок, сформованості професійних компетентностей.

     Дошкільне дитинство — досить тривалий час розвитку дитини і неповторний за темпами. Загальною метою виховання дітей дошкільного віку є всебічний розвиток дитини, формування базису її особистісної культури. Реалізується вона в єдності складових частин виховання дітей дошкільного віку.

      Студенти коледжу на педагогічній практиці прагнули реалізувати завдання дошкільної освіти, а саме:
— створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального);
— формування механізмів саморозвитку дошкільника, розширення свідомості, сприяння його свідомому існуванню;
— розвиток базових якостей особистості;
— опанування дошкільником навичками практичного життя;
— забезпечення гармонійного та особистісного розвитку, формування ціннісного ставлення до природи, культури, людей і до себе.

   6 березня  2019р. у педагогічному коледжі відбулася конференція за результатами переддипломної практики студентів  випускного курсу «Найкраща професія під сонцем».

 

   Як зробити заняття не просто змістовним, а насправді цікавим для дітей? Це одне з ключових запитань, яке ставить собі кожен педагог. Студенти педагогічного коледжу, які проходили практику в ЗДО №235 «Горошинка», знайшли відповідь – перетворити заняття на захопливу гру!

   Майбутні  вихователі, які проходили практику в ЗДО №240 «Іволга»,  планували  свою роботу за сучасними освітніми технологіями й охоче поділилися своїми знахідками під час спілкування на конференції.

   ЗДО №269  захопив студентів дошкільного  відділення   питанням «Вплив інтеграції видів діяльності на розвиток художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку».

   Ігри, які проводили під час  переддипломної практики зі спеціалізації «Вихователь логопедичних груп»,  провели зі своїми одногрупниками студенти ЗДО №237 «Смородинка».

   Творчі  і талановиті майбутні керівники образотворчої діяльності в закладах дошкільної освіти поділилися досвідом використання арт - технологій у розвитку емоційно - чуттєвої сфери   дошкільників.

   Дошкільне дитинство - це вік гри. Малюк у грі не тільки пізнає світ, а й висловлює до нього своє ставлення. Чи завжди ми, дорослі, уважно і серйозно ставимося до дитячої гри? Чи можемо «на рівних» грати з дитиною, відбирати для неї найбільш цікаву і корисну іграшку? Крім традиційних методик навчання останнім часом в психолого-педагогічному процесі все ширше використовуються  ЛЕГО - технології. Косоног Ксенія, яка проходила практику у центрі розвитку дитини Шевченківського району за місцем майбутнього працевлаштування, розкрила можливості використання ЛЕГО на заняттях і в ігровій діяльності дошкільників, зазначила, що кожна дитина любить і хоче грати, але не кожен може навчитися це робити самостійно, та ще й не з кожною іграшкою. Саме ця технологія допомагає через гру доповнити  уявлення малюка про навколишній світ. Випускниця з захопленням поділилася своїм досвідом роботи, провела майстер-клас з використання ЛЕГО.

 «Творчості, щастя, самореалізації, успіхів, мирного неба над головою…» - такі поради та настанови дали методисти практики Оласюк Ю.В., Зінченко О.А., Кострікова В.Г., Чуйкіна Л.А.

   Завідувач з НВП зазначила, що вимоги суспільства до вихованості й навченості дошкільника, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті, сформульовані у Базовому компоненті дошкільної освіти, який репрезентує ступінь компетентності як комплекс особистісних якостей і властивостей, потреб і здібностей, елементарних теоретичних уявлень, що становлять систему знань дитини, життєво важливих практичних умінь, які гарантують здатність реалізувати можливості розвитку особистості, повинні бути враховані у професійному становленні кожного випускника спеціальності «Дошкільна освіта».

 

Завідувач з навчально-виробничої практики Гужва О.І.

Переглянути матеріали презентації ТУТ…