Академічна доброчесність...

25.11.2019 р. Проведено старостат відділення підготовки вчителів початкових класів. Завідувач відділення Орловська Л.О. детально зупинилася на дуже важливому питанні, а саме: академічна доброчесність. Увага акцентувалася на дотриманні здобувачами освіти академічної доброчесності (відповідно до статті 42 Закону «Про освіту»). 

Усі студенти відділення опрацюють нормативний документ, щоб дотримуватись академічної доброчесності під час захисту курсових робіт, складанні семестрових екзаменів. Майбутній вчитель має бути зразком доброчесності.