ПЕРЕЛІК ІСПИТІВ ДЛЯ ВСТУПУ
до ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ХОРТИЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ у 2019 році
на основі базової загальної середньої освіти

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності ОКР
молодшого спеціаліста

Перелік
вступних екзаменів
(творчих конкурсів)

Мінімальна
кількість балів

Назва Код
Початкова освіта 013

1. Українська мова
2. Математика або біологія

4
4

Дошкільна освіта 012

1. Українська мова
2. Математика або біологія

4
4

Середня освіта
(образотворче
мистецтво)

014

1. Українська мова
2. Творчий конкурс у два етапи:
А) Рисунок
Б) Композиція

4

4
4

 ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

 

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ УЦОЯО
(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОКР
молодшого спеціаліста

Перелік
конкурсних предметів
(
вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Мінімальна
кількість балів

Назва Код
Початкова освіта 013

1. Українська мова та література
2. Математика або історія України або біологія

100
100

Дошкільна освіта 012

1. Українська мова та література
2. Математика або історія України або біологія

100
100

Для вступників на основі повної (неповної) вищої освіти

Спеціальності ОКР
молодшого спеціаліста

Фахове вступне випробування
(комплексне тестування)

Назва Код
Початкова освіта 013

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України

Дошкільна освіта 012

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ (денна форма)

на спеціальності 013 «Початкова освіта», 012 «Дошкільна освіта» та 014 Середня освіта (образотворче мистецтво)  на основі базової загальної середньої освіти

Дата

Час

Предмет

Консультація/Екзамен

Спеціальність

16.07 

 8.00 

Українська мова

Консультація

Початкова освіта, Дошкільна освіта, Середня освіта (образотворче мистецтво)

17.07   8.00 

Українська мова

Екзамен (тести)

Початкова освіта, Дошкільна освіта, Середня освіта (образотворче мистецтво)

18.07   8.00 

Математика, Біологія

Консультація

Початкова освіта, Дошкільна освіта

18.07   9.00 

Рисунок, композиція

Консультація

Середня освіта (образотворче мистецтво)

19.07   8.00 

Математика, Біологія

Екзамен (тести)

Початкова освіта, Дошкільна освіта

19.07  8.00 

Рисунок

Творчий конкурс

Середня освіта (образотворче мистецтво)

20.07   8.00 

Композиція

Творчий конкурс

Середня освіта (образотворче мистецтво)

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ для абітурієнтів зі спеціальними умовами вступу (денна форма)

 на спеціальності 013 «Початкова освіта», 012 «Дошкільна освіта» на основі повної загальної середньої освіти

Дата

Час

Предмет

Консультація/Екзамен

Спеціальність

02.08 

 8.00 

Рисунок

Творчий конкурс

Середня освіта (образотворче мистецтво)

03.08   8.00 

Композиція

Творчий конкурс

Середня освіта (образотворче мистецтво)

02.08   8.00 

Україньска мова та література

Консультація

Початкова освіта, Дошкільна освіта

03.08   9.00 

Україньска мова та література

Екзамен

Початкова освіта, Дошкільна освіта

05.08  8.00 

Математика, Біологія, історія України

Консультація

Початкова освіта, Дошкільна освіта

06.08  8.00 

Математика, Біологія, історія України

Екзамен

Початкова освіта, Дошкільна освіта

02.08   8.00 

Україньска мова та література

Співбесіда

Початкова освіта, Дошкільна освіта

03.08  8.00

Математика, Біологія, історія України

Співбесіда

Початкова освіта, Дошкільна освіта

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ (заочна форма)

 на спеціальності 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта»

20.08 - консультація (8.00)

21.08 - вступний іспит (8.00)

 ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Програми вступного іспиту з дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА» при вступі на основі базової загальної середньої освіти спеціальностей:

Програми вступного іспиту з дисципліни «МАТЕМАТИКА» при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти спеціальностей:

Програми вступного іспиту з дисципліни «БІОЛОГІЯ» при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти спеціальностей:

Програми вступного іспиту з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» при вступі (денна/заочна форма навчання) на основі повної загальної середньої освіти спеціальностей:

Програми вступного іспиту з дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА» при вступі (денна/заочна форма навчання) на основі повної загальної середньої освіти спеціальностей:

ПРОГРАМА творчого конкурсу з «Рисунка» при вступі на денну форму навчання для здобуття кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти спеціальність 014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

ПРОГРАМА творчого конкурсу з «Рисунка» при вступі на денну форму навчання для здобуття кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти спеціальність 022 Дизайн