Феномен кліпового мислення

 

 Рекомендації щодо роботи з дітьми та студентами з профілактики деструктивних впливів кліповості:

1.      Викладати новий матеріал частинами, розподіляти його на невеликі блоки і відразу закріплювати за допомогою вправсвоєчасно його повторювати.
2.      Розвивати концентрацію уваги протягом тривалого часу.
3.      Розвивати у студентів всі види мислення. (бо розвиток різних видів мислення призводить до руйнування мозаїчної, фрагментарної картини світу.
4.      Залучати до роботи з літераторою (не кліповою літературою) читання - найбільш доступний метод. Це вимагає у особистості самостійно вибудовувати образну систему)
5.      Закріплювати прочитане, спираючись на обговорення; розвивати вміння аналізувати, встановлювати зв’язки між явищами.
6.      Вчити студентів зосереджувати увагу на головному.
7.      Вчити аналізувати інформацію.
8.      Розвивати аналітичні здібності та критичне мислення, використовуючи “метод парадоксів”, дискусій, пошук альтернативної точки зору.
9.      Під час перевірки домашніх завданнях давати перевагу не тестам, а есе, завданням на логіку, інтерактивним методам, творчим завданням.
10.  Поруч із клиповим мисленням розвивати у студентів інші види мислення, (не захоплюючись кліповим), зокрема, критичне мислення.
11.  Додавати в навчальний процес елементи кліпової подачі інформації.
12.  Під час пояснення нового матеріалу уникати монотонності, змінювати форми сприйняття.
13.  Оформлювати та вчити складати навчальний матеріал у вигляді таблиць, графіків, картинок.
14.  Пропагувати один раз на тиждень або інший термін повноцінно переглядати фільм, а краще театральну виставу, читати великі класичні твори. 
15.  Запроваджувати особистий “День відпочинку від інформації” (можна малювати, писати, спілкуватись). 

Практичний психолог Олена Муравська