І. Огієнко РІДНА МОВА

“­П­о­к­и­ ж­и­в­е­ м­о­в­а, ­ж­и­т­име­ й­ н­ар­од­, ­я­к ­н­а­ц­іо­н­а­л­ь­н­іс­т­ь­;
не ­стане­
м­о­в­и ­- ­не­с­т­а­н­е ­й ­н­а­ц­іональності: ­
в­о­н­а ­геть ­р­о­з­п­о­р­о­ш­и­т­ь­с­я ­п­ом­іж­
дуж­чи­х ­н­а­р­о­д­ів­...”

Коледж - рідному місту

РЕКЛАМА-ЗАПРОШЕННЯ
1 лютого відбулась презентація громадсько-педагогічного проекту "КОЛЕДЖ - РІДНОМУ МІСТУ"
>>> ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ
Якщо Ви вірите, можете, хочете - будьте активним учасником проекту.


тел. (061)278-07-39